bbbbbb

NEXUS CAPITAL

NEXUS CAPITAL HAR FUNDAMENT I ADVOKAT BRANCHEN, OG ER EN DEL AF NEXUS ADVOKATER

NEXUS CAPITAL BESTÅR AF ET TEAM AF KOMPETENTE OG FORSKELLIGE PERSONER MED BRED ERFARING INDEN FOR

 • JURA
 • INVESTMENT BANKING
 • INDUSTRI

NEXUS CAPITAL SØRGER FOR OVERBLIKKET, OG RÅDGIVER OM MULIGHEDERNE INDEN KAPITALREJSNING

 • UDFÆRDIGELSE AF RELEVANT FORRETNINGSMATERIALE
 • SCREENING AF MARKEDET FOR KAPITAL PARTNERE
 • PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDEN / BUSINESS CASE
 • FORHANDLING AF BETINGELSER
VI TILBYDER >

NEXUS CAPITAL

VI TILBYDER

HOS NEXUS CAPITAL TILBYDER VI UAFHÆNGIG, STRATEGISK OG VÆRDISKABENDE RÅDGIVNING MED UDGANGSPUNKT I DIN VIRKSOMHED, HVAD ENTEN DU SKAL BRUGE

  • VÆKST KAPITAL
  • KØBE EN VIRKSOMHED
  • SÆLGER DIN VIRKSOMHED
  • SØGER GÆLDSRÅDGIVNING

VI ARBEJDER MED START-UPS, MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

VI ØNSKER, AT VÆRE DIN FORETRUKNE SAMARBEJDSPARTNER VED AT VI SKABER GODE FORRETNINGER MED DIG, BÅDE PÅ KORT OG LÆNGERE SIGT

Cases >

SPØRG EN EKSPERT

KONTAKT

CASES

Services >

SERVICES

HOS NEXUS CAPITAL TILBYDER VI UAFHÆNGIG, STRATEGISK OG VÆRDISKABENDE RÅDGIVNING MED UDGANGSPUNKT I DIN VIRKSOMHED, HVAD ENTEN DU SKAL BRUGE:

Vi tilbyder at gennemgå virksomhedens økonomi med henblik på optimering af finansieringsstruktur, herunder valg af finansieringsform.
Der er mange situationer hvor en virksomhed skal bruge en detaljeret finansiel gennemgang, blandt andet i forbindelse med forhandlinger med banker, restrukturering og finansiel modellering, der inkluderer cash flow analyser, strategiske begrænsninger og vurdering af gældskapacitet.

Vi kører en struktureret og fortrolig proces med fokus på at opnå de bedste vilkår markedet tilbyder

Gennem hele processen bidrager vi til, at din virksomhed uhindret kan fortsætte driften

Vi hjælper dig med at træffe den rigtige opkøbsbeslutning ved at belyse relevante forhold forud for købet, herunder attraktivitet og match mellem din og opkøbsvirksomheden

Sammen med dig udarbejder og udvikler vi en opkøbsstrategi, hjælper med at finde target, tager hånd om processen og hjælper med forhandlinger

Vi hjælper dig med at etablere din virksomhed kapitalmæssigt og vores samarbejdspartner, Nexus Advokater, hjælper dig med den juridiske del

Før et salg eller tilførsel af vækstkapital kan det være en god ide få de rigtige strukturere på plads, både juridisk og kapitalmæssigt

Værdiansættelse er typisk det første skridt på vejen imod et salg

Værdiansættelse er nyttig i flere situationer, vi tilbyder blandt andet at udarbejde:

 • Fairness-opinion i forbindelse med du har fået et overtagelsestilbud på din virksomhed
 • Exit-strategi i forbindelse med fremtidig afhændelse

Vi er opdateret på de nyeste metoder og kombinerer markedsvilkår med din virksomheds interne forventninger

Vækstkapital >

VÆKSTKAPITAL

HOS NEXUS CAPITAL TILBYDER VI UAFHÆNGIG, STRATEGISK OG VÆRDISKABENDE RÅDGIVNING MED UDGANGSPUNKT I DIN VIRKSOMHED, HVAD ENTEN DU SKAL BRUGE:

JURIDISK BISTAND

 • Ved tilførsel af vækstkapital er der typisk også brug for juridisk bistand. Vores samarbejdspartner, Nexus Advokater, hjælper med at få de juridiske aspekter på plads af transaktionen
 • Typiske punkter hvor juridisk bistand ofte er nødvendig
 • Ejeraftale hvis vækstkapitalen kommer i form af en investor
 • Låneaftale hvis vækstkapitalen tilføres i form af et lån
 • Earnout aftale for ejere
 • Der er mange flere punkter hvor juridisk bistand kan være en god ide, kontakt os for at høre mere om din situation.
SE GRAFIK

PROCESSEN

 • Indledende møde afholdes
 • Forventningsafstemning
 • Investormateriale udfærdiges på baggrund af virksomhedens information
 • Koordinering af potentielt interesserede parter
 • Hensigtserklæring afgives af interesserede parter
 • Forhandlinger koordineres og afholdes
 • Endeligt term sheet og processen af slutter med tilført kapital
SE GRAFIK
Teamet >

KONTAKT

DET STARTER MED EN UFORPLIGTENDE DIALOG

Her udfylder du formularen, som vil blive sendt direkte til os. Vi bestræber os på at besvare alle henvendelser indenfor 1-2 dage. Du kan ligeledes sende en mail direkte til info@nexusadvokater.dk